Etter å ha lest om overskuddet i Ørland kommune vil jeg be politikerne i vår kommune snarest bevilge midler til en ekstra ny «dementavdeling» ved helsesenteret i Bjugn. Plass finnes, men penger mangler.

Undertegnede har registrert flere avvik innen dette feltet som er rapportert til administrasjonen. Ansatte gjør en flott jobb, men en får ofte svar at dementavdeling nummer 2 skulle ha vært i drift for å få bukt med køen av trengende pasienter.

Forslag til politikere til salderingsmøtet; bruk midler til en ny dementavdeling.

Per Odd Solberg