Leser i dagens nettutgave av Fosna-Folket at det foreslås en svært skjev kjønnsfordeling når man nå er i gang med fordeling av representanter til ulike styrer, råd og utvalg i kommunen. I leserinnlegget «For oss er dette hårreisende tall», settes det ord på viktigheten av en kjønnsbalanse i kommunale styrer, råd og utvalg ved at det gir flere perspektiver, rettferdighet, likestilling og inspirasjon til yngre medlemmer i politiske partier.

Nettverket Fru Inger er et nettverk for kvinner på Fosen som ønsker en personlig og/eller profesjonell utvikling. Nettverket bygger opp under kjerneverdiene "mot, anerkjennelse og handlingskraft", og har en ambisjon om å være et støttende nettverk for kvinner. Nettverket ønsker gjennom et støttende fellesskap å bidra til flere kvinnelige beslutningstakere i styrer og verv.

Nettverket har nå over 100 medlemmer. Dette er engasjerte, modige og handlingskraftige damer med ulik erfaring og bakgrunn. Kvinner som ofte ønsker å gjøre en innsats, men som kanskje trenger en ekstra støtte for å begi seg ut på nye utfordringer.

Styret for nettverket stiller seg undrende til at det nå foreslås et stort flertall av menn når man skal plassere representanter i viktige styrer og utvalg. Hvor har alle de flotte kvinnelige representantene blitt av? Vi har tro på at det finnes mange engasjerte og handlingskraftige kvinner som kan gjøre en solid innsats.

På vegne av styret i Nettverket Fru Inger,

Heidi Selnes Solem