I dag mottok vi protokollen på arbeidsmøtene som har vært angående plasser i styrer, råd og utvalg de neste 4 årene. Da vi gikk gjennom protokollen, ble vi oppriktig overrasket. Den røde tråden gjennom utvalgene er at posisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Industri og næringspartiet, Venstre og Senterpartiet, ønsker å fylle utvalgene med menn. I de store utvalgene som utvalg for helse og familie, oppvekst og utdanning, industri og næring (et nytt utvalg), planutvalget og landbruksnemd er det 23 menn og 10 kvinner som er innstilt. Vi ser at landbruksnemd mangler to representanter, disse kan da være kvinner og tallene kan bli 23 menn og 12 kvinner.

For oss er dette hårreisende tall! Videre i protokollen leser vi at i det nyopprettede utvalget «Utvalg for industri og næring» ønsker flertallet å plassere hele 5 menn i sine faste plasser. Med opposisjonen sin en mann og en kvinne, vil dette være en fordeling på 6 menn og 1 kvinne! I utvalg for oppvekst og utdanning ser vi at varalisten til posisjonen også er 5 menn. Det er også verdt å merke seg at en og samme mann har blitt innstilt på fast plass i to ulike utvalg, i stede for å satse på kvinner. Jeg mener det ikke er for lite personer som er engasjert i politikken, at det skal ikke være nødvendig at en mann skal få fast plass i to ulike utvalg. Kjønnsbalanse i styrer, råd og utvalg er svært viktig for enda fler ulike perspektiver, rettferdighet og likestilling og inspirasjon for yngre medlemmer i politiske parti.

Vi er fire damer i opposisjonen. I kommunestyret har vi endelig fått en noenlunde kjønnsbalanse med 18 menn og 13 kvinner. Dette er kunne selvsagt vært bedre men i motsetning til tidligere år har kvinneandelen økt. Vi så også i Fosna-folket Dermed syntes vi også dette burde speiles i utvalgene. Vi syntes kjønnsbalanse burde være en selvfølge i alle styrer, råd og utvalg i Ørland kommune.

Dette er bare forslag til sak som skal opp i kommunestyret torsdag 26.oktober hvor det skal velges hvilke representanter de ulike utvalgene skal få de neste fire årene. Da håper vi på å se et forslag fra posisjon som er mer kjønnsbalansert enn det forslaget vi så i dag.

Signe Tettli Sylten (Ap), Ingvild Wik Solberg (Ap), Tina Marie Rødde Paulsen (Ap) og Oda Vollan Leth-Jøssing (MDG)