Jeg har i et tidligere innlegg i FF uttrykt skepsis til EKB ordningen i Ørland Sparebank. I denne artikkelen vil jeg komme nærmere inn på hvem de største aksjonærene er, deres posisjoner i Ørland Sparebank og litt rundt fordeling av utbytte i 2020.

På side 54 i årsrapporten for 2020 finner vi følgene oversikt over EKB aksje-eiere:

• Fosenkraft AS - eierandel 19,0% - representert i Generalforsamlingen med konserndirektør Arnt Solem

• Hoøen Holdin AS – eierandel 6,2 % - tidligere representant i Styret gjennom eier Siw Anita Hoøen

• AFP Holding AS – eierandel 6,7 % - representert i Generalforsmalingen gjennom eier Arne Frode Pettersen (nestleder i dagens Generalforsamling)

• Inge Mikkelhaug – eierandel 5,9 % - representert i Generalforsamlingen gjennom eier Inge Mikkelhaug

• Fosen Transport – eierandel 4,7 % - tidligere representert i Generalforsamlingen gjennom Hans Kristian Norset. Han sitter i dag som leder av styret i banken

• Oddvar Arnfinn Pettersen – eierandel 3,15 %

De 6 største EKB eiere kontrollerer i dag i ca 45,7 % av aksjene i Ørland Sparebank og flere har hatt eller har sterke posisjoner i banken gjennom representasjon i Styre eller Generalforsamling

Det er totalt 148 eiere av EKB-aksjer i Ørland Sparebank hver med en eierandel på minst 100 aksjer tilsvarende 10.000 kr. Mange kjøpt 1,2 eller 3 EKB-andeler da de ble lagt ut for salg, mens det var kun de få med betydelig kapital som fikk den største potten.

For 2020 be det gitt et utbytte på 4,25 % tilsvarende 1,7 millioner kr. For de minste aksjonærene snakker vi om et utbytte på 425 kr, mens for en aksjeandel på ca 6 % gav dette ca 100.000 konerr i utbytte for 2020.

I motsetning til innskytervalgte representanter i Styret og Generalforsmaling er det antall aksjer som teller når det skal velges representanter blant EKB eierne. Dette viser at noen få pengesterke personer og foretak har kjøpt seg betydelig innflytelse i Ørland Sparebank gjennom denne ordningen.

Det kan være flere grunner til at enkelte aktører har valgt å gå inn med betydelige beløp gjennom EKB ordningen i Ørland Sparebank. Forslag til del-finansiering av ny forsvarskoordinator i Ørland viser at bankens Styre nå tar en større lokal næringspolitisk rolle.

Hvis Ørland Sparebank framover velger å komme opp på samme utbytte-nivå som Stadsbygd Sparebank hadde i 2019 på 10 % vil en aksjeandel på ca. 6 % gi en gevinst på 240.000 kr som sett opp mot risiko er en pen avkastning på sparepengene.

Håkon Sannan