Hvorfor blander Einar Aaland inn meg og, Ørland SV, i sitt svar til kommunedirektøren?

I et langt leserinnlegg kommer du med noen krasse uttalelser om meg og hvordan jeg skifter hatter. Du pålegger med meninger jeg ikke har, og, jeg tror, med vilje feiltolker det jeg skriver. Så sammenblander du to saker som ikke har noe med hverandre å gjøre.

Og-, hvorfor blander du Ørland SV og meg inn i dette innlegget som du adresserer som svar til kommunaldirektøren?

Bare så det er klargjort Einar Aaland, dette innlegget skriver jeg som privatperson, altså som Øyvind Næss.

De beskyldinger og skifte av hatter krever tydeligvis en forklaring for noen.

Når jeg skriver på vegne av Ørland SV gjør jeg det som leder av Ørland SV og vi har bestemt i medlemsmøte og/eller styre at det er saker vi vil kommentere og/eller svare på. Du påstår at jeg prøver å kneble partiet. Litt info til deg; Ørland SV har hatt og har medlemsmøter ca. 1 gang pr måned, gjerne før kommunestyremøter. Invitasjon går ut til alle medlemmer, og det står alle medlemmer fritt til å mene, komme med forslag og si hva de vil på disse møtene, vi har alltid en post eventuelt. Det betyr Einar Aaland, at medlemmer i Ørland SV kan når som helst foreslå å debattere og komme med forslag til vedtak i medlemsmøter eller på sakslista. Hvis det er dette du mener med knebling, så tror jeg du må ta en kikk i ordboka.

Noe av det mest utrolige du skriver i innlegget ditt er der du sammenblander støysaken og kommunesammenslåingen. Hvordan du kan gjøre det er for meg helt uforståelig. Du påstår og at jeg er talsperson for støyofre. Det kan jeg helt og holdent avkrefte Einar Aaland. Jeg uttaler meg i media som en privatperson som IKKE representerer noen andre enn meg selv. Det at jeg er en del av en gruppe som ønsker en økonomisk kompensasjon for støy, gjør meg ikke til talsperson for denne gruppa. Jeg er ikke mot bebyggelse i gul støysone nei, men da skal husene være skikkelig støyisolerete, mitt hus er det ikke.

Ja, jeg støtter kommunedirektøren i det meste av det han sier i innlegget sitt, derfor ser jeg det som uhensiktsmessig å bruke mye spalteplass på å gjenta hans tanker og argumentasjon. Dersom noen tror at en Sareptas krukke skal åpne seg hvis vi skiller lag og alt skal bli bedre, ja det er å tro på julenissen.

Dette innlegget står jeg selv for. Jeg representerer IKKE, støyofre, Ørland SV, eller andre. Kun meg selv.

Øyvind Næss