Hvem tror du at du er? Du som i ditt siste innlegg i FF, 25.01, hevder at 28 kommunestyrerepresentanter i Ørland ikke forsto hva de stemte på i saken om å splitte Ørland kommune tilbake til 01.01.2020.

Tror du at det er du som sitter med fasiten på hva og hvordan et demokrati er og fungerer? Høsten 2019 valgte vi 35 flotte kvinner og menn som skulle bygge sammen to nabokommuner til en. Dette var en jobb som har vært vanskelig, spennende, hard, og ikke minst givende, ikke bare for de folkevalgte, men også for innbyggerne i de to kommunene.

Å drive lokalpolitikk er ikke lett, fordi alle som bor i kommunen har en klar mening om hvordan saker og ting skal løses. Vi, alle innbyggere i Ørland kommune, har de siste måneder blitt «foret» med «sure og negative» innlegg om hvor elendig vi har fått det i den nye kommunen. I front for dette «hylekoret» finner vi deg, herr Aaland. Jeg lurer på om du noen gang reflekterer over hvorfor du er så sint, og om det er slik at det du bringer til torgs er sannheten bestandig. Meg vites så hadde du en periode bak deg også i gamle Bjugn kommunestyre. Ble alt av politiske diskusjoner og vedtak like godt mottatt av folket i Bjugn? Var det aldri noen som ble sinte da dere la ned Fagerenget skole, eller da dere la på folk eiendomsskatt fordi dere hadde for høy gjeld?

Jeg har selv vært lokalpolitiker i Bjugn, og jeg har hele tiden ment at Bjugn og Ørland skulle vært en kommune. Så la meg minne deg herr Aaland på at det har vært jobbet med den saken i mange år, ja, i mange år før du kom til Bjugn. Du har sikkert fått med deg at de to folkeavstemningene vi hadde, både ga ja og nei. Hvorfor det? Ikke på grunn av tvang, nei, men på grunn av at lokalpolitikere ikke ville gi fra seg sentrumet sitt. Vi satt på hver vår lille tue og trodde vi var best. Jeg synes ikke det var noe rart da våre sentrale myndigheter kom med tvangsvedtaket i 2017.

Jeg ser klart for meg, herr Aaland, at det du ønsker å oppnå med dine innlegg er å så splid i en prosess som etter hvert går veldig bra. Gammelkommunene vokser seg sammen bedre og bedre dag for dag. Men deg har jeg gjennomskuet: du meler din egen kake! Disse laaange leserinnlegg fra din side er starten på din egen valgkamp og din egen valgliste ved neste kommunevalg. Du har jo en del følgesvenner som alle tror «at gresset er grønnere på andre siden av gjerdet.»

Til slutt, mener du at dine innlegg bidrar til å styrke troen på lokaldemokratiet i vårt nærområde, og mener du at dine medinnbyggere ønsker å ta del i det politiske arbeid og stille til valg ut fra all den kritikk og negativitet som du bringer til torgs?

Gerd Hegvik, lokalpolitiker for Sp, Ervika