I Fosna-Folket 1. desember 2023 kommer Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandtrøen (Ap) med en rekke påstander om Høyres politikk, men forteller bare halve sannheten.

De fleste har fått dårligere råd under dagens regjering. Derfor foreslår Høyre i sitt alternative statsbudsjett et krafttak for privatøkonomien og for å inkludere flere i jobb.

Fremfor å senke barnehageprisene for alle, foreslår vi heller å bruke pengene på å øke barnetrygden, særlig til de med de minste barna og gi billigere barnehage til de med minst. Samtidig foreslår vi også å senke skattene sånn at flere får beholde mer av egne penger, og bruke de på det de selv har behov for.

En vanlig familie med to små barn vil med forslaget til Høyre få omtrent 5 000 kr i skattelette og 11 500 kr mer i barnetrygd neste år. Det er verdt å minne Leirtrø og Sandtrøen om at de reduserte barnehageprisene ikke gjelder før 1. august i 2024. Dermed sparer ikke en familie 30.000 kroner slik de hevder i innlegget, men 7 500 kr per barn. For neste år vil det altså være en reduksjon på 15.000 kroner med to barn, mens Høyre totalt sikrer 16 500 kr for den samme familien.

Vi foreslår barnehagen enda billigere for familier som har en samlet inntekt på under 800.000 kroner. Vi foreslår også at familier som får barn i desember skal få rett til barnehageplass når barnet fyller ett år. Sånn kan også flere komme raskere inn i jobb, og færre trenger å ta ulønna permisjon. Det er bra for likestillingen og for at folk skal få hverdagen til å gå opp.

Med andre ord kommer familiene omtrent likt ut med Høyres og regjeringens forslag. Det gjelder imidlertid ikke de som har minst, som kommer bedre ut med Høyres forslag. Fremfor å gjøre SFO billigere for absolutt alle, foreslår Høyre å gjøre SFO billigere for de som trenger det mest. Vi vil prioritere bedre kvalitet i skolen. I tillegg prioriterer vi å redusere skattene for folk. Det er særlig viktig i en tid hvor kostnadene for folk øker. Det bør heller Arbeiderpartiet være ærlige om.

De siste to årene har folk og næringsliv i Trøndelag kjent konsekvensen av regjeringens uforutsigbare politikk. Det er folk og næringsliv som har måttet plukke opp regninga for Arbeiderpartiets manglende vilje og evne til å prioritere. La meg nevne noen eksempler: En rask innføring av en dårlig utredet lakseskatt har lagt investeringer for milliarder på is. Det er særlig i leverandørindustrien man har merket konsekvensene hardt, for eksempel hos båtbyggere og entreprenører. Regjeringen har innført en ekstra straffeskatt for å ha arbeidstakere som tjener over 750.000 kroner når de har innført en ekstra arbeidsgiveravgift. Det rammer distriktene hardt.

Fremfor å komme med uriktig skremsel om Høyres politikk, bør Sandtrøen og Leirtrø heller gjøre mer for å trygge trønderske arbeidsplasser. Hittil har regjeringen skapt mer usikkerhet, når folk og næringsliv trenger det motsatte.

Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant Høyre