Høyre har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett. Der foreslår de en rekke kutt som vil ramme de som lever utenfor ring 3 i Oslo. Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter fra distriktene lover å kjempe mot forslagene.

Her er noen av Høyres grep som øker kostnadene og svekker økonomien i distriktene:

  • Kutt i tilskuddet til jordbruket på 1,250 milliarder

  • Reduksjon i bredbåndsatsingen 200 millioner

  • Gratis ferjer blir fjernet 235 millioner

  • Kutt i distriktsutviklingsmidler og bygdevekstavtaler 180 millioner

  • Dyrere barnehage 1,6 milliarder

  • Økte bensin- og dieselpriser for folk 780 millioner kroner

Ap-/Sp-regjeringen gjør det lettere for folk å bo i hele Trøndelag. Derfor har vi levert solide jordbruksoppgjør for et levende, trøndersk landbruk. Vi har styrket bredbåndsatsingen i distriktene, gjort en rekke ferjesamband gratis og i årets budsjett forslått sterkt reduserte barnehagepriser til kommunene i Fosen.

Etter at det har vært politisk stillhet fra Høyre i flere uker er det bra at Høyres politikk og konsekvensene nå kommer frem.

Vi husker alle de åtte årene med sentralisering og usosial politikk under høyreregjeringen. Høyre går imot flere av Arbeiderpartiets forslag for folk på Fosen. Unge folk opp til 24 år må betale mer for å gå til tannlegen med høyres budsjett, unger fra familier der foreldre har mistet jobben, vil oppleve at familien blir fratatt feriepengene, og foreldre mister gratis SFO med Høyres forslag.

Vi har begge vært lokalpolitikere i distriktet, og brenner for at det skal gå an å jobbe og bo med familie i hele landet.

Nå halverer vi også maksprisen i Osen, Åfjord, Ørland og Indre Fosen. Det er viktig for barnefamiliene. Dessverre vil Høyre kutte dette. Har du to barn på fulltid i barnehagen utgjør dette over 30.000 kroner i året distriktskommuner. Det viser forskjellen på en fremtidsrettet politikk for et mer rettferdig Norge som utvikler bygdene, og en som bidrar til avvikling.

Kirsti Leirtrø og Nils Kristen Sandstrøm, stortingsrepresentanter for Ap