Hei, kommunestyret i Åfjord kommune, rådmann og sektorsjef oppvekst.

På Stoksund skole har antallet elever holdt seg stabilt på ca. 50 elever i nesten 5 år. Så antall elever har jo ikke noe med å flytte ungdomsskolen til Åfjord, i så fall hadde dette skjedd for 5 år siden. Dette handler mer om sentralisering, det og få alt av sosiale ting inn i Åfjord mellom Parken og Coop Extra. Dere argumenterer med at dette er for ELEVENE sitt beste, men hva er så positivt med å flytte oss sammen og slå sammen trinnene?

Å fjerne ungdomstrinn fra Stoksund skole vil ha stor betydning for både skolen og lokalmiljøet. Hvis ungdomstrinn fjernes fra Stoksund skole, er det første skritt for å legge ned hele skolen. Det skjønner alle. Hvis ungdomstrinn forsvinner fra skolen vil det være mye mindre attraktivt å bosette seg i både Stoksund, på Stokkøya og på Linesøya. Da vil ungdommene bli mye mindre interessert i å være i Stoksund, det vil si at vi mister mye av det vi har her. Når ungdommer må reise i en time for å komme seg til skolen kan det tenkes at flere familier vil finne det mest attraktivt å flytte inn til Åfjord sentrum. Sannsynligheten er sånn sett liten for at innbyggertallet i Stoksund, Stokkøya og Linesøya vil øke hvis ungdomstrinn flyttes til Åset skole.

Som følge av dette ville antallet elever på skolen synke betraktelig og det vil være en god grunn for og legge ned hele skolen i framtiden. Hvis skolen legges ned vil innbyggertallet reduseres kraftig, og i verste fall vil antallet fastboende småbarnsfamilier i Stoksundsområdet bli mye mindre i løpet av noen år. Dette vil vi si ødelegger en stor del av bygdesamfunnet i Stoksundsområdet. Denne ideen er et resultat av ønsketsentralisering, og de eneste det går utover er de som bor utenfor det politikerne ser på som sentrum. Og sitter ikke Senterpartiet i regjering nå? Har vi ikke stemt på dem fordi de skulle ta vare på bygdemiljøet? Hvorfor blir dette tatt opp nå, av partiet som har flagget høyt at de er imot sentralisering? Slik det ser ut nå virker det som om politikere i Åfjord kommune ikke har noe ønske om videre bosetning i stoksundsområdet.

På Stoksund skole gjør vi veldig mye på tvers av trinnene, blant annet skogdag, juleverksted, skolequizer, idrettsdag, vennskapsuke, mangfoldsverksted og turdager. På disse dagene deles hele skolen opp i grupper. På hver gruppe er det elever helt fra 1. klasse til 10. klasse. Gruppene jobber sammen om å løse forskjellige oppgaver, på den måten øker samholdet på hele skolen. Dette har vi gjort i mange år, og vi elever ser virkelig nytteverdien i å jobbe tvers av trinnene.

I det siste har vi også begynt å lære på den måten at alle trinnene jobber med samme tema. Dette temaet prøver vi jobbe med i alle fag, så når vi er ferdige med temaet lager alle trinnene noe innenfor temaet. Deretter har vi utstilling av det vi har laget. Dette kan være alt fra skuespill, plakater, taler, tekster, fysiske ting og filmer, og hele bygda blir invitert til å komme og se på det vi har laget. I dette skoleåret har vi hatt temaene verdensrommet og Stoksund, og vi ser fram til flere spennenende temaer.

foto
Inga Aspaas Olufsen og Emilie Sofie Nilsen Sørum. Foto: privat

Siden vi jobber så mye sammen kjenner alle sammen hverandre godt, det skaper et trygt og godt skolemiljø for både små og store. Dette er en av hovedgrunnene til at Stoksund har kommet svært godt ut på Olweus-tester som er gjennomført i forbindelse med elevenes trivsel på skolen.

I 2020-21 plukket elevrådet på skolen ut 22 av punktene i elevundersøkelsen som det skulle jobbes aktivt med på alle trinnene neste skoleår. Målet var å score like bra, eller bedre, på disse punktene. I elevundersøkelsen 2021-22 scoret vi bedre på 18 av disse punktene, dette viser at metodene Stoksund skole bruker for å skape et godt skolemiljø funker bra. Dette er et skolemiljø vi trives godt i, ikke bare vi på ungdomstrinn, men alle på hele skolen.

Hvis det blir bestemt at ungdomstrinnene på Åset og Stoksund skal slås sammen er vi i 8.trinn veldig opptatt av at vi skal få gå ferdig ungdomsskolen på Stoksund. Ikke bare fordi vi trives svært godt på Stoksund skole, men også fordi at vi har en tre-års læreplan. Det betyr at vi kommer til å gå glipp av veldig mye, og må lære mange ting på nytt igjen. Hvis vi på ungdomstrinn skulle bli flyttet i 2023 foreslår vi heller at kun de som begynner i 8. klasse det året blir flyttet. Da kan vi som begynner i 10.klasse i 2024 gå ferdig ungdomsskolen på Stoksund skole og fullføre den tre-års lærerplanen som vi begynte på i 8. klasse. Vi i 8. trinn har gått på denne skolen hele livet og har ikke lyst til å bytte skole rett før vi begynner i 10.klasse.

På Stoksund har vi et godt skolemiljø der alle kjenner alle. Hvis ungdomsskolen flyttes til Åset, vil Stoksundelevene oppleve en stor endring i skolemiljøet. Det som er så greit med at alle kjenner alle er at man får en bedre relasjon til hver enkelt person. På Åset er det selvfølgelig ett mye større elevtall, enn det vi er vant til. Det kan selvfølgelig være en positiv endring med tanke på antall elever, man kan få en større vennekrets og mange nye venner. Men også for de som ikke er vant til en stor skole med mange elver kan det utvikles et press om hvordan vi skal se ut, for eksempel merkeklær, om du er populær eller ikke, hvilke venner du har, om du har på deg sminke og personligheten din. På Stoksund er det litt annerledes, her kan du gå i hva du vill, når du vill. Det kan vi fordi vi har et trygt skolemiljø, det vil bli en stor endring og begynne på Åset, fordi da kjenner du bare de i din klasse og de i de nærmeste klassene.

Inga Aspaas Olufsen og Emilie Sofie Nilsen Sørum, 8. trinn Stoksund oppvekstsenter