Gårdagens kommunestyremøter i Ørland og Bjugn ble i det store og hele som forventet. Jeg tenker sjølsagt på spørsmålet om en mulig sammenslåing av de to kommunene.

I Bjugn ble det fattet et enstemmig vedtak om at man ønsker å dra det hele videre. Naboene i Ørland delte seg på midten, slik det også var bebudet fra opposisjonen på forhånd. Posisjonen, bestående av Senterpartiet, Ap og SV, holdt seg samlet om innstillingen. Dermed kan det gå mot en folkeavstemning i begge kommuner i løpet av vinteren.

For å være helt ærlig, så tror jeg mange er i ferd med å gå lei av hele saken. Ikke på grunn av at den er uten interesse. Tvert imot, jeg kan ikke tenke meg et viktigere spørsmål enn nettopp dette. Derimot skaper det en slags slitasje når et tema står på dagsorden i år etter år, uten at det kommer til en avklaring.

Det er fortsatt i det blå om det virkelig blir en rådgivende folkeavstemning. Men uavhengig av kommunereformen som er i vente, så vil nok mange føle en slags lettelse om denne saken kan komme til en avslutning. Se bare på Osen. Der var det store spørsmålet om de skulle søke om å få bli nordtrøndere. Med knapp margin sa flertallet nei takk. Ordfører Jørn Nordmeland var tydelig på at han ønsket det motsatte, men hang ikke med nebbet av den grunn. Regjeringens reform kommer nok uansett, men i Ørland og Bjugn er det nok av presserende utfordringer som trenger oppmerksomhet framover.Skjalg Ledang, redaktør i Fosna-Folket.