Skoleåret 2023/2024 på Åsly i Rissa, Indre Fosen kommune, er godt i gang. Et par måneder gammel allerede faktisk.  Det er høstferie for elever og lærere, samt for mange andre av mine rundt 75 ansatte. Helt stille er det nok ikke, noen av våre elever tilbringer deler eller hele uka på SFO, der de blir møtt og ivaretatt av dyktige ansatte.

Som leder er dette også en uke der det er mulig å senke farten noe, samle de mange trådene som til sammen driver vår organisasjon der ca. 450 elever fra 1.til 10. trinn har sine hverdager.

Dette er en kronikk der jeg ønsker å framsnakke mine hverdagshelter, og den jobben de gjør. Det er nemlig mitt bestemte inntrykk at vi stort sett både blir sett og hørt mest når det skjer noe som ikke nødvendigvis er positivt.

Derfor er det veldig på sin plass å hylle alle som jobber i skolen. Både læreren, fagarbeideren, miljøterapeuten, assistenten, skolesekretæren og til og med skolelederen jobber knallhardt- og ofte med marginale budsjetter og en syltynn tilgang på vikarer ved sykdom.

Åsly skole i Rissa sentrum i Indre Fosen kommune. Foto: Terje Dybvik

På Åsly skole, og sikkert på mange andre skoler, har vi mastergrad i å tilpasse oss endringer.

Det er vi faktisk blitt litt for gode på. Vi må også se på realitetene, som at vi har for få lærere enn det loven krever (brudd på lærernorm), og at vi oftere og oftere langt fra har all den totale kompetansen som trengs for å kunne gi våre elever det de krever ut fra sine individuelle forutsetninger.

Som leder er det mitt ansvar og på den ene sida gi mine ansatte den anerkjennelsen og oppmerksomhet de fortjener. Så har jeg også et ubetinget ansvar for å løfte en tydelig bekymring for de ansattes hverdagsutfordringer og om vi er i stand til å oppfylle skolens mandat så mye som vi ønsker.

Til slutt har jeg lyst til å komme med to oppfordringer.

Den ene vil jeg gi til våre beslutningstakere politikerne. Kom på besøk, se oss i våre hverdager. Dere er hjertelig velkomne når det måtte være.  For å lære litt om hva som er våre hverdagsutfordringer. Jeg kan garantere dere både økt kompetanse og forståelse.

Den andre oppfordringen gir jeg media.  Gjør et ærligere forsøk på å bli bedre på å se kompleksiteten i skolehverdagen, og ikke bare ytterlighetene i form av personfokus. En og annen gladsak fra oss må dere også gjerne løfte fram. Dette gir ikke nødvendigvis flere klikk, men dere gir da et mere sannferdig bilde, noe som også er med og anerkjenner mine ansatte- hverdagsheltene.

Roger Fredheim, rektor Åsly skole