Om et kulturtilbud ikke dekkes av hjemkommunen, er Trondheim kulturbyen fosningene trekkes mot. 51 prosent av samtlige spurte sier at trønderhovedstaden er plassen de drar.Undersøkelsen er gjort i forbindelse med Nivi analyses innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing på Fosen.Osen dro ned snittet

Rissa dro i størst grad opp snittet, hvor 70 prosent svarte at Trondheim er deres alternativ. I nedre del av skalaen er Osen hvor 20 prosent svarte Trondheim.23 prosent svarte at det ikke er aktuelt å oppsøke et annet kulturtilbud.Unntakene