Mosvik

Meltingen, fylkesveg 755
Meltingen, fylkesveg 755

Kameraet eies av Statens vegvesen.

Mosvik
Mosvikportalen
Mosvik

Kameraet eies av Mosvikportalen.

Webkamera
Webkamera