Mosvik

Meltingen, fylkesveg 755
Meltingen, fylkesveg 755

Kameraet eies av Statens vegvesen.

Jægta Fjordstue
Jægta Fjordstue

Webkamera
Webkamera