Video fra lyngbrannen ved Østre Løsvatnet 10. juni 2021. FOTO: Ragnar Næss.

Lyngbrann ved Østre Løsvatnet

Video fra lyngbrannen ved Østre Løsvatnet 10. juni 2021. FOTO: Ragnar Næss.
Video