Her kjører traktoren ut av garasjen.

Autoagri traktor lansering

Her kjører traktoren ut av garasjen.
Video