Dumping av steinbit på Fosen

Død steinbit på havbunnen

Dumping av steinbit på Fosen
Video