Mange tilbake i arbeid på Kråkøy Slakteri i Roan

Mange tilbake i arbeid på Kråkøy Slakteri i Roan

Mange tilbake i arbeid på Kråkøy Slakteri i Roan
Video