Stor vassføring i Stordalselva

Stor vassføring i Stordalselva.mp4

Stor vassføring i Stordalselva
Video