Personell på Ørland flystasjon og F-35-jagerfly er blant de som er med når Luftforsvaret danser BlimE-dansen. Video: Luftforsvaret

Luftforsvaret danser BlimE-dansen

Personell på Ørland flystasjon og F-35-jagerfly er blant de som er med når Luftforsvaret danser BlimE-dansen. Video: Luftforsvaret
Video