Slik kan veien bli seendes ut når den står ferdig. Video: Trøndelag Fylkeskommune.

Fv. 717 Sund-Bradden - reguleringsplan

Slik kan veien bli seendes ut når den står ferdig. Video: Trøndelag Fylkeskommune.
Video