Den høye vannstanden dekker veien ved Kuringen bryggehotell og trakk inn i bakrommene til hotellet.

Vannet trakk inn i bakrommene på hotellet

Den høye vannstanden dekker veien ved Kuringen bryggehotell og trakk inn i bakrommene til hotellet.
Video