Ved Kuringen Bryggehotell er de klare om vannet skulle komme inn i restauranten igjen.

Høy vannstand ved Kuringen Bryggehotell

Ved Kuringen Bryggehotell er de klare om vannet skulle komme inn i restauranten igjen.
Video