Deler av taket revnet da vinden tok tak i fjøstaket i Rissa.

Her tar vinden tak i fjøstaket

Deler av taket revnet da vinden tok tak i fjøstaket i Rissa.
Video