Voldshendelse på åpen gate. Video: Aksel Sjøli

Voldshendelse på åpen gate. Video: Aksel Sjøli

Voldshendelse på åpen gate. Video: Aksel Sjøli
Video