Her blir skiløperen reddet.

Her blir skiløperen reddet.

Her blir skiløperen reddet.
Video