Riving av bolig i rød støysone.

Riving av bolig i rød støysone.

Riving av bolig i rød støysone.
Video