Riving av første bygning i rød støysone i Ørland.

Riving av første bygning i rød støysone i Ørland.

Riving av første bygning i rød støysone i Ørland.
Video