Her rives den første bygningen i rød støysone.

Her rives den første bygningen i rød støysone.

Her rives den første bygningen i rød støysone.
Video