Gartnesodden. En helg med veibygging.

Gartnesodden. En helg med veibygging.

Gartnesodden. En helg med veibygging.
Video