Varsler om jord-, sørpe- og flomskredfare

Tirsdag og onsdag kan det bli nedbørsmengder på opp mot 60 til 90 millimeter i Trøndelag.

Dette sørpebildet er tatt mellom Roan og Åfjord i 2016.  Foto: Trond Olsen

Været

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om fare for jord-, sørpe- og flomskredsfare. Faren er størst i Trøndelagsfylkene og Nordland.

– De største nedbørsmengdene ventes fra tirsdag ettermiddag til onsdag morgen, står det i varselet.

Gult nivå tilsier en situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Fare på ferde

Det er stigende temperatur og nedbøren vil falle i form av regn tirsdag. Temperaturen synker gradvis fra onsdag ettermiddag og nedbøren går over til snø fra 500 - 600 meter over havet. Faren for jord-, sørpe- og flomskredfare øker fra tirsdag ettermiddag.

– Faren ventes å minke i løpet av onsdag kveld når nedbøren gir seg og temperaturen nærmere seg null grader, sier skredekspertene.

Sørpeskred

Fare for utløsning av sørpeskred (strøm av vannmettet snø) gjelder særlig i områder med mer enn 40 til 50 centimeter snø.

– Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred (flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp), står det i varselet.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.

– Noen skredhendelser kan forekomme, og enkelte kan være store.