Mener idrettslagene behandles ulikt: – Mange er irritert over at de bare kan gå til kommunen, så får de penger, mens andre må ordne det selv

foto