Etterlyser kompensasjon: «Ved bortfall av inntekter er umulig å drifte hallen videre»