Disse blir uten lag å spille mot etter korona-endring. Mener regjeringen har «kjønnsdiskriminerende og distriktsfiendtlige» regler