– Jeg føler egentlig at det burde være mulig å løpe en del fortere enn dette

foto