Ser en positiv trend: – Når folk har en fin plass å bo og ting fungerer i lokalsamfunnet, merker vi det