Bjugn kommune har mottatt totalt to om spillemidler i 2016, begge fra Bjugn idrettslag. Skigruppa i Bjugn idrettslag søkte om spillemidler også i fjor, men ble ikke vurdert da de manglet idrettsfunksjonell godkjenning.

Fire mil med løypenett

Skigruppa ønsker midler til utbedring og oppgradering av løypenettet ved friluftsområdet Tjønnstua i Bjugn.

Hele løypenettet på cirka fire mil trenger oppgradering, drenering og rydding for å unngå at de nye løypemaskinene blir skadet, skriver de i søknaden til kommunen. De nye løypemaskinene krever bredere og jevnere traseer, og en del våte partier kan skape problemer med overflatevann ved snøsmelting.

Kart over Tjønnstua

I år har også orienteringsgruppa i Bjugn idrettslag søkt om midler. Orienteringsgruppa planlegger utgivelse av et kart over nord- og nordøstsiden av Tjønnstua. Håpet er at kartet kan gis ut i løpet av november eller desember i 2017.

Det er opp til kommunestyret å prioritere søknadene, som i medio januar skal sendes inn til behandling av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Får svar neste år

I et enstemmig vedtak besluttet kommunestyret å følge rådmannens innstilling ved å sette skigruppas søknad øverst på prioriteringslista, og orienteringsgruppas søknad som nummer to.

I rådmannens innstilling begrunnes dette med at skigruppa har forsøkt å søke om midler tidligere, og at orienteringsgruppas prosjekt har færre potensielle brukere.

Svar på om prosjektene får tildelt penger kommer i løpet av mai/juni neste år.