foto
Foto: Jonas Olsen Withbro

Da jentenes fotballag ble lagt ned fikk fem damer en idé

Nesten alle ungdomsskolejentene ved Mælan skole samles hver mandag kveld for felles aktivitet.