Har brukt flere millioner på oppgradering: – Fylket sa at vi burde gå for et hundre prosent miljøvennlig alternativ

foto