Denne saken er hentet fra Trønderbladet

Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund (NIF) har i et styremøte onsdag denne uka fattet vedtak om at strømming av idrettsarrangementer med barn under 15 år som hovedregel ikke skal finne sted. På bakgrunn av dette har ledelsen i Polaris Media Midt-Norge besluttet å ikke strømme helgas kamper fra Skandia Cup.

Hva som skjer med den planlagte strømmingen av resten av Skandia Cup f.o.m. mandag blir klart i løpet av helgen.

Rammes knallhardt

Gjennom et samarbeid med Polaris Media Midt-Norge var planen at åtte av konsernets mediehus (blant dem Trønderbladet) skulle strømme kamper fra miniturneringen denne helgen. Ledelsen i konsernet har etter utstrakt møtevirksomhet gjennom fredagen landet på at man velger å etterkomme vedtaket fra Idrettsstyret.

– Vi trenger tid til å sette oss inn i de nye retningslinjene fra NIF og hva det betyr for oss. Derfor har vi valgt å ikke strømme kampene på Skandia Cup i helga. Vi beklager overfor våre brukere, sier prosjektredaktør Sondre Mikal Alvær i Adresseavisen på vegne av alle de berørte mediehusene.

Brynjar Aune er turneringsleder i Skandia Cup. Han er i harnisk over beslutningen i NIF-styret.

– Her har vi jobbet i flere måneder sammen med Polaris Media og fått laget et fantastisk innhold med strømming av kampene i Skandia Cup. Det at denne beskjeden kommer dagen før vårt store arrangement er helt fortvilende, sier en opprørt Aune til Trønderbladet.

Aune er tydelig på at det ikke har vært tatt noen snarveier under planleggingen av strømmeprosjektet. Alle påmeldte lag har fått muligheten til å reservere seg mot å bli filmet.

– Det har 16 lag gjort. Vi har tatt fullt hensyn til det og plassert disse lagene på andre baner på anlegget enn de banene som strømmes, forklarer han.

Turneringslederen har vært i kontakt med NIF i løpet av fredagen.

– Skandia Cup har brukt enormt med ressurser, tid og kostnader på å få til dette. Vi hadde håpet at dette ville løfte vårt arrangement opp på et nytt nivå. Vi føler at den beslutningen tatt av styret i NIF i går rammer oss som arrangør steintøft, da vedtaket blir gjennomført med umiddelbar virkning. Vi prøvde i dialog med NIF å komme til enighet i ettermiddag, men vi lyktes ikke. Vi foreslo å informere ekstra, og gi alle lag mulighet rett før kamp til å reservere seg. Det fikk vi heller ingen aksept for, sier en direkte fortvilet Brynjar Aune.

Under en «åpen time» publisert på Idrettsforbundets nettsider forklarer idrettspresident Berit Kjøll saken sett fra deres ståsted:

– Det er mange dilemmaer som er knyttet til denne problemstillingen. Det er mobbing, trakassering, eksponering av barn og unge i sårbare situasjoner. Derfor ønsker vi å kontrollere det de kan utsettes for på dette området, med utgangspunkt i strømming, sier hun videre, og understreker at dette gjelder for barne- og ungdomsidretten.

NIF kritiserer vurderingsevnen

Pål Kristen Rønnevik er leder for modernisering og digitalisering i NIF. Han svarer på Trønderbladets spørsmål på vegne av forbundet.

Skandia Cup ble gjort oppmerksom på dette vedtaket via Polaris Media. Hvorfor har dere ikke kommunisert ut dette tydeligere?

– Dette vedtaket ble klart først i midten av denne uken. Samtidig så har innstillingen vedrørende aldersgrense vært mye omtalt og diskutert i offentligheten en ganske lang stund. Det har vært litt diskusjon rundt konkret hva vi skulle falle ned på. Mange mente at vi burde ha et totalforbud på all strømming av utøvere under 18 år. Andre mente vi burde lande på 16 år. Her har vi kjørt en god og involverende prosess, hvor også aktører utenfor idretten har blitt lyttet til. I den prosessen har vi også hatt dialog med en del medieaktører og barne- og familieministeren, vi har hatt møter med Datatilsynet, Medietilsynet og andre aktører som har ment vi skulle gå enda strengere til verks enn det vi har endt opp på. Når det gjelder strømming av barn 7–12 år, som er tilfellet for Skandia Cup denne helga, så stiller jeg store spørsmål ved om man har gjort de riktige vurderingene rundt behandlingsgrunnlaget. Å strømme barn så langt ned i alder er sannsynligvis i strid med personopplysningsloven. Det er tilbakemeldingene vi har fått i våre møter med Datatilsynet.

Skandia Cup har lagt ned store ressurser i å organisere og markedsføre strømming av cupen. Hva tenker du om at alt det arbeidet på én dags varsel nå viser seg å ha vært forgjeves?

– Jeg beklager at våre organisasjonsledd opplever at vedtaket kommer brått på, og jeg har forståelse for det. Men samtidig setter jeg som nevnt spørsmålstegn ved hvilke vurderinger de har gjort rundt behandlingsgrunnlaget for å kunne strømme. Ville det stått seg hvis de hadde fått en klage for brudd på personvernlovgivningen? Jeg tror ikke det.

Det kommer ca 10 000 barn på Skandia Cup. Hvordan har dere tenkt å forhindre at 20.000 foreldre står på sidelinja og filmer med mobilene sine?

– Vi kan ikke forhindre det hundre prosent, men vi kan sette inn informasjonstiltak. Filming av andre enn sine egne barn uten samtykke er ulovlig. Og den løypa må vi gå opp sammen. Her er det snakk om god informasjon og å bevisstgjøre arrangørene. Jeg tror ikke det er så mange foreldre som gjør dette med hensikt å bryte noe lovverk. Jeg tror bare de helt enkelt ikke er klar over det.

Brynjar Aune lar seg ikke imponere av Idrettsforbundets argumentasjon, og undrer seg over hva som blir det neste.

– Med de personvernreglene som ligger til grunn med samtykke fra både barn og foresatte, så undres jeg på om 2022 var siste året vi får se barnetogene på 17. mai på riksdekkende TV, sier han både oppgitt og frustrert.