Vanvikans nye storstue nærmer seg klar til bruk og bygget er nå inne i sluttfasen i byggeprosessen. Lørdag 18. august  har  Vanvik IL gleden av å ønske alle hjertelig velkommen til åpning av hallen. Etter en liten åpningssermoni blir det muligheter til å få sett seg rundt i hallen og se på ulike aktiviteter som blir å finne i hallen fremover. Dette skriver Vanvik IL på sin nettside.

Bruksområder:

Fotball. Per i dag reiser  flere seniorlag på Fosen til Trondheimsområdet for vintertrening. Ingen har tid eller råd til vintertrening til barn og ungdommer.

Badminton. Per i dag er det om lag 30 utøvere som er aktive. Det anses i tillegg å være et stort potensial for flere utøvere.

Squash. Alle byens squash-haller er konstant full-booket. På Fosen er det ikke tilbud på dette. Squash kan utøves på sida av annen organisert idrett, det har lav terskel, og her ligger et interessant inntekts- potensiale ved utleie.

Spinning/sykkel. Det eksisterer et potent sykkelmiljø i bygda. Kommende Birkebeinerritt deltar ca 20 ryttere fra Vanvikan, og disse har organiserte treninger sommers tid. På vinteren vil et spinningtilbud vært meget interessant.

Klatrevegg. Det skal lite til for å skape et klatre-miljø. Kanskje er det et potensiale for å favne de som evt faller utenom de andre tilbudene i hallen og bygda for øvrig.

Håndball. Det er viktig å gi barna et mest mulig variert tilbud.

Volleyball og basket. Det er få om ingen som driver disse idrettene i organisert form per i dag. Men med et tilbud i hallen, legges et grunnlag for et framtidig miljø.

Friidrett. Per i dag er det ingen mulighet for løpetrening innendørs på Fosen. Vi får 4 felt løpebane på 80 meter – tartandekke.

Bygget:

Lengde – 93 meter, Bredde -  49 meter, Totalhøyde – 12 meter

Fotballbane: 60 x 44 meter ( 7’er )

Areal for flerbruksaktivitet: 23 x 44 meter

4 Garderober

Plassering:

Hallen bygges på grusbanen ved skolen.

Kilde: vanvikil.no