Milliondryss: 21 idrettsanlegg får totalt 25,5 millioner

foto