NM-vinner legger fotballskoene på hylla. Dette skal han gjøre nå