Tok seieren hjem: – Det kom noen gledestårer

foto