Alle landsskytterstevner forskyves i årevis

Alle landskytterstevnene i flere år framover er i spill etter at styret i Det Frivillige Skyttervesen (DFS) mandag bestemte at årets landsskytterstevne på Elverum utgår.

Vi lar Thomas Bakøy Sunde, Rissa Skytterlag, illustrere situasjonen. Bildet er tatt under fjorårets landsskytterstevne på Evje i Setesdal.  Foto: Kjell Dahle

Sport

Beslutningen medfører at alle landsskytterstevnene i flere år framover forskyves. Størst usikkerhet er det om 2024.

Landsskytterstevnet er årets høydepunkt for hele skytter-Norge.

Omfattende for Fosen

Hvert år valfarter en stor mengde fosninger til nettopp dette store arrangementet.

Normalt er Elverum, som skulle hatt stevnet i 2020, det best besøkte med sin sentrale geografiske beliggenhet.

Når for eksempel 100 fosninger skulle dit, hvilket er et veldig lavt anslag, ville det betydd at flere hundre fosninger hadde dratt. Og de fleste har med seg sine familier.

Noe som igjen betyr at alle disse legger inn bestillinger på overnattingssteder flere år i forveien. Nå kan dette plutselig bli kaos. Korona-kaos der også.

Forflyttes

Nå har DFS-styret bestemt at alt forskyves ett år. Dette betyr at Elverum får stevnet i 2021, Bodø i 2022, Voss i 2023 og Steinkjer i 2024.

Det store spørsmålet, som dog ligger langt fram i tid, er 2024. I tidligere tider var dette normalt et år for Sandnes. Nå er de ute og sterke krefter jobber for at Kongsberg skal få dette i anledning byens 400-årsjubileum i 2024.

Fosna-Folket er kjent med at om Kongsberg i 2022 får tildelt Landsskytterstevnet i 2025, så vil de forsøke å bytte med Steinkjer.

– Den løsningen tror jeg sitter langt inne, sier assisterende generalsekretær og kommunikasjonssjef i DFS, Terje Vestvik, til Fosna-Folket.