Fikk 300 elever opp av stolen for å trene styrke og utholdenhet

Både variert fysisk aktivitet og rekruttering er målet for den årvisse aktivitetsdagen.
Sport

Torsdag forrige uke var det duket til den tradisjonelle aktivitetsdagen for ungdomstrinnet ved Botngård skole. Som alltid var det elevene ved idrettslinja ved Fosen videregående skole som hadde regien på opplegget.

Treningsledelse

– Som en del av kompetansemålet i faget «treningsledelse» skal elevene planlegge, gjennomføre og vurdere idrettsarrangement. En slik dag gir våre idrettselever muligheter til dette, og i tillegg får ungdomsskoleelevene en dag fylt med variert fysisk aktivitet, sier Henning O. Nes, lærer ved Fosen videregående skole.

Fredag var det ungdomsskoleelevene i Ørland som skulle aktiviseres. Til sammen var det cirka 300 elever som i løpet av disse to dagene fikk bryne seg på ulike aktivitetsposter.

Rytme og styrke

– Elevene fikk møte 14 ulike poster som utfordret både styrke, utholdenhet, koordinasjon, balanse, rytme, samarbeid og mye mer, forteller Nes.

Aktivitetspostene fant sted blant annet i Bjugnhallen og i Fosenhallen. Nes håper aktivitetsdagen kan bidra både til økt fysisk aktivitet blant elevene – og til økt rekruttering til idrettslinja ved Fosen videregående skole.

– De får et innblikk i noe av det som venter hvis de søker seg inn hos oss på idrettsfag når de skal begynne på videregående skole, sier han.