- Legger seg flate

Formannskapets avgjørelse på om det skal legges kunstgress på Ørland stadion eller legges nytt kunstgress på Gryta er utsatt til over helga.

Kunstgressbanen på Gryta  Foto: Siri Wold

Sport

Formannskapet i Ørland kommune holdt i dag møte på Hell. En av sakene på agendaen var hvilket idrettsanlegg som skulle prioriteres for oppgradering. 13. desember vedtok kommunestyremøtet at 10 millioner kroner skulle bevilges til oppgradering av enten Ørland stadion eller kunstgressbanen på Gryta. Mandag gikk flertallet i idrettsstyret for å legge nytt kunstgress på Gryta, heller enn å legge kunstgress på Ørland stadion.

- Administrasjonen tar ansvar

Torsdag ettermiddag forteller Ordfører Tom Myrvold (H) i Ørland kommune at avgjørelsen fra formannskapets side nå er utsatt.

- Idrettsrådets høringssvar ble aldri gitt ut til formannskapets medlemmer før møtet. Dermed er ikke saken tilstrekkelig opplyst, og vi har valgt å utsette dette til mandag eller tirsdag hvor det vil bli holdt et ekstraordinært formannskapsmøte, sier han.

Administrasjonen har nå lagt seg flate for ikke å ha sendt ut høringssvaret til formannskapets medlemmer, ifølge Myrvold. Det ekstraordinære formannskapsmøtet blir holdt kommende uke, senest tirsdag. Fristen for spillemiddelsøknaden til Ørland kommune må leveres innen tirsdag.