- Dette kan skape splittelse i idrettsmiljøet

Leder Ole André Nilsen i Ørland idrettsråd er bekymret for utfallet av torsdagens møte i formannskapet. Han mener formannskapet viser mangel på respekt, dersom de bestemmer seg for å gå i mot idrettsrådets flertallsvedtak om nytt kunstgress på Gryta.

Kunstgressbanen på Gryta  Foto: Alexander Killingberg

Sport

Selv om idrettsrådet ikke er noe beslutningsorgan, mener han at formannskapet bør respektere idrettsrådsstyrets anbefaling om å prioritere nytt dekke og undervarme på Gryta, heller enn å legge kunstgress på Ørland stadion, mener Nilsen. Torsdag 10. januar holder formannskapet møte på Hell. Her skal de ta stilling til om idrettsrådets anbefaling skal følges eller ikke.