Stor uenighet om hvor kunstgresset skal legges

Mandag holder idrettsrådet i Ørland kommune møte. Der skal de finne ut hvilket av to anlegg de mener bør få midler til oppgradering.

IL Yrjar ønsker at kunstgressbanen på Gryta blir oppgradert  Foto: Alexander Killingberg

Sport

I kommunestyremøtet 13. desember ble det vedtatt at det bevilges 10 millioner kroner til oppgradering av Idrettsanlegget på Ørland stadion eller Gryta. I dette ligger det at idrettsrådet skal bestemme seg for om det er Ørland stadion eller Gryta som skal bli prioritert for skifte av dekke og undervarme.