Idrettslag på Fosen får igjen over ni hundre tusen i momskompensasjon

Mange frivillige lag og organisasjoner får igjen momsutlegg for 2016.

Av Fosens idrettslag er det Åfjord idrettslag som får mest momskompensasjon.  Foto: Snorre Berg

Momskompensasjon
 • Austrått golfklubb 25 297
 • Bjugn IL 18 755
 • Bjugn og Ørland skøyteklubb 33 790
 • Fevåg idrettslag 3 843
 • Fjellørnen IL 37 323
 • Fosen NTN Taekwon-do klubb 11 907
 • Fosen volleyballklubb 681
 • FK Fosen 37 196
 • IL Yrjar 9 647
 • Hasselvika I.L. 11 106
 • Leksvik badmintonklubb 27 649
 • Leksvik idrettslag 61 244
 • Lysøysund idrettslag 8 602
 • Rissa badmintonklubb 6 067
 • Rissa IL 72 248
 • Rissa klatreklubb 866
 • Rissa pistolklubb 5 830
 • Rissa seilforening 1 570
 • Roan idrettslag 6 300
 • Sportsklubben Stoksund 22 352
 • Stadsbygd IL 23 027
 • Stjørna idrettslag 18 160
 • Uthaug turn- og gymnastikklag 24 976
 • Vanvik idrettslag 55 637
 • Ørland BK 134 548
 • Ørland flyklubb 4 864
 • Ørland froskemannsklubb 13 201
 • Ørland helsesportlag 2 612
 • Ørland MC klubb 5 263
 • Ørland pistolklubb 50 227
 • Ørland turnforening 36 904
 • Åfjord idrettslag 137 850
Sport

32 frivillige lag og foreninger på Fosen får tilbakeført til sammen 909 542 kroner i momskompensasjon for året 2016. Det er klubbene selv som, basert på sine regnskaper, søker om å få refundert deler av sine momsutlegg for det foregående året.

Av Fosen-lagene er det Åfjord idrettslag som får refundert det største beløpet, med 137 850 kroner. Dernest følger Ørland ballklubb med 134 548. Dette er de to eneste lagene som mottar et sekssifret beløp.

LES OGSÅ:

Regnskapet legges til grunn

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2016 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.

Mot slutten av hvert år betales pengene tilbake til klubbkassene.

– Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning som gir sårt tiltrengte kroner i klubbkassene rundt om i hele landet, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Rekordpott

Momskompensasjonen betales tilbake på følgende måte, og ikke i sin helhet:

Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35 prosent av totale driftskostnader korrigert for eventuelle fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Det vil si at maksimal kompensasjonsbeløp er 7 prosent av søkergrunnlaget.

Aldri før har norske idrettslag fått utbetalt en så stor samlet utbetaling fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er mange idrettslag på Fosen som ikke har tatt seg «bryet» å søke.

Pengene utbetales i slutten av uke 51.